Avís legal

En relació al cumpliment de la Llei de protecció de dades, l'informem que les dades personals facilitades per vosté en qualsevol dels formularis inclosos en aquesta web son inclosos en uns fitxers informàtics propietat i responsabilitat de SANMY, S.A., Societat amb nacionalitat espanyola amb CIF A-08543837 i domicili social a la Ctra. Castellar del Vallès, Km 19,5, 08227 Terrassa (España) i seràn tractats per métodes automatitzats amb la única finalitat de fer possible la gestió administrativa de les nostres relacions comercials i/o de permete la realització dels serveis comentats a aquesta web.

Vosté dispossa dels drets d'accés, rectificació, cancelació i opossició que otorga la Llei 15/1999 de Protecció de Dades, simplement ho ha de noticiar per correu, fax o email, o directament al nostre espai web.

La finalitat fonamental d'aquesta web és de permetre la realització de propostas de negoci i comercials a clients, pel qual guardem les adreces de correu electrónic amb la única finalitat de permetre aquest contacte, entenent que aquest correu es destina per relacions professionals, i no personals. Les dades contingudes a la Base de Dades que permet portar a terme aquest servei, es refereix únicament a Empreses i Professionals, i no és obligatori introduïr cap dada de caràcter personal.

Sanmy, S.A.
Ctra. Castellar del Vallès, Km 19,5
08227 Terrassa
BARCELONA

Contacte:
Email: sanmy@sanmy.es
Tel: 93 787 00 83

Dades registrals:
Reg. Merc. de Barcelona, Full Nº 28.727, foli 157, tom 2709, llibre 2088, secció 2ª de Societats. Incripció 1ª N.I.F. A0854383

 

Copyright © by SANMY, S.L., 2008

Avís Legal