Avís legal

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de SANMY, SA, amb C.I.F. A-08543837 i domicili social situat en C / Castellar del Vallès, núm 586, 08227 Terrassa (Barcelona), amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès.

En compliment amb la normativa vigent SANMY, SA, informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

SANMY, S.A, informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que SANMY, SA, es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic sanmy@sanmy.es.

L'informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic: sanmy@sanmy.es.

L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula.

Sanmy, S.A.
Ctra. Castellar del Vallès, nº 586
08227 Terrassa
BARCELONA

Contacte:
Email: sanmy@sanmy.es
Tel: 93 787 00 83

Dades registrals:
Reg. Merc. de Barcelona, Hoja Nº 28.727, folio 157, tomo 2709, libro 2088, sección 2ª de Sociedades.Incripción 1ª N.I.F. A08543837

 

Copyright © by SANMY, S.L., 2008

Avís Legal